Davacı Şirketin İtirazen Şikayet Başvurusunun Başvuru Ehliyeti Bulunmadığından Bahisle Reddine İlişkin Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır