Başvuru Sahibinin Sunmuş Olduğu Teklif Zarfının Yapıştırılan Yerinin İstekli Tarafından Kaşelendiği, Fakat İmzalanmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılma