13.11.2019 Tarihinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerle Getirilen Yenilikler