YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Aralık 6, 2021
Ortaklık Durum Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Tablosunda Tarih Bilgisinin Yer Almaması Esası Etkileyen Bir Eksiklik Değildir
Aralık 9, 2021