Teklif Mektubu Ve Geçici Teminatını Usulüne Uygun Olarak Sunduğu Tespit Edilen İsteklilerin Teklifleri Dikkate Alınmak Suretiyle Sınır Değerin Hesaplanması Gerektiği