Şirketin Türünün Değişmesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Tekliflerin Sunulma Biçimi – Danıştay Kararı