Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir