Şikâyet Başvuru Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarih Esas Alınmak Suretiyle Hesaplanması Gerekmektedir

Fiyat Teklifi Alınan Firmanın Ana Sözleşmesinde Faaliyet Alanı İçerisinde Fiyat Teklifine Konu İsin Düzenlenmemiş Olmasının, Firmanın Doğrudan O Alanda Faaliyet Göstermediği Anlamına Gelmeyeceği
Mayıs 11, 2021
İhalenin İptalinin Kamu Yararına Aykırı Olması – İdare Mahkemesi Kararı
Mayıs 13, 2021