Kurum Kararının Varsayıma Dayanıyor Olması – İdare Mahkemesi Kararı