Kurulun Başvuruyla İlgili Tüm Hususları İncelememiş Olması