İstekli Tarafından İhale Konusu İş Kapsamında 26 Adet 2020 Model Binek Araç Kullanılacağının Taahhüt Edildiği, Bahse Konu Araçlara İlişkin Olarak Türkiye Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri Birliğince Yayımlanan 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinin Sunulduğu