İhaleye Teklif Sunmamakla Birlikte, İhale Dokümanını Satın Alan Ve İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunan Davacı Şirketin İstekli Olabilecekler Arasında Bulunduğu