İhalede İstekli Sıfatının Kazanılması – İdare Mahkemesi Kararı

Yemek İhalesi – Yıllık İzin – Danıştay Kararı
Ocak 7, 2021
Ticaret Sicil Gazetesi – Yöneticinin Tekliften Haberdar Olduğu İddiası
Ocak 9, 2021