İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin İsteklilerden İstenilen Asgari Bilanço Oranlarını Sağlaması Gerektiği