Fatura Bilgileri Tablosundaki Tutar ve Miktarların Birim Maliyeti Azaltacak Şekilde Hatalı Yansıtıldığı İddiası