Davacı Şirketin Teklifinin TC Kimlik Numaralının Teyit Edilememesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmamaktadır