Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan İş Kalemi İçin “Teklif Edilen Birim Fiyat” Ve “Tutar” Sütununun Boş Bırakılmış Olması