Belediye Ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlara Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme İmkân Veren Özel Düzenleme Bulunması