Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Demonstrasyon Mekanına Gidilirken Kullanılacak Aracın Yakıt Sarfiyat Verilerini Gösterir Herhangi Bir Tevsik Edici Belgeye Açıklama Kapsamında Yer Verilmemesi Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma