Araç Kiralama İhalesi – Teklif Ekinde Araç Bilgi Formunun Sunulmamış Olması Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir