Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesi – Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usuller’e Göre Araç İçin Teklif Etmesi Gerekilen Birim Fiyatın Belli Miktarı Geçmemesi Gerektiği