Teklif Dosyasında Yambis Numarasının Sunulmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasında İmza Ve Kaşenin Olmaması Hususunun Esasa Etkili Bir Aykırılık Olmadığı
Eylül 12, 2020
Teklif Fiyatları Dikkate Alınarak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Geçerli Sınır Değer Formülü Gereğince Hesabı
Eylül 15, 2020