Teklif Dosyasında Yambis Numarasının Sunulmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma