Malzemeli Yemek Alım İhalesi – İhalenin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde İşçiliğe İlişkin Kalemler İçin Ay Birimi Üzerinden Teklif Alınması