Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde, Teknik Şartnamede Yeterlik Kriterlerine Yer Verilmesi Durumu