İhaleye Katılan Tüm İsteklilere Yönelik Yasaklılık Sorgulama Ve Teyit İşlemi Yapılması Gerektiği İddiası

Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz
Aynı Kişi Tarafından Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz
Ocak 5, 2023
Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler
Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olduğu İddiası
Ocak 9, 2023