SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASININ İSTENMESİ MEVZUATA AYKIRI OLAN BELGELER

idarenin numune değerlendirmesi
NUMUNE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ EKSİKLİKLER VE BU EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ GEREKLİLİĞİ
Mayıs 8, 2024
Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz
SÖZLEŞMENİN FESHİ VE AYKIRILIK KOŞULLARI: PROTESTOSUZ FESİH İMKÂNI
Mayıs 10, 2024