Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2