İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İstenilen Kriteri Karşılamaması

İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İstenilen Kriteri Karşılamaması

Başvuru Sahibi İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İhale Dokümanında İstenilen Kriteri Karşılamaması