yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunması