Yaklaşık Maliyet Hesaplamalarında Eksiklik ve Hatalar Bulunduğu İddiası

Birim Fiyat Tarifleri ve Özel Teknik Şartnamede Yer Verilen İş Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabında Bulunmadığı İddiası
Ekim 27, 2021
İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin TS13075 Belgesini Teklif Kapsamında Sunmadığı İddiası
Ekim 30, 2021