Ürünlere İlişkin İncelemenin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olması Nedeniyle İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Gerektiği