Tip İdari Şartname’ye Aykırı Şekilde Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim Ve Harç Giderleri Haricindeki Giderlere de 25.1’inci Maddede Yer Verildiği, Bu Kapsamda 25.2’nci Madde Uyarınca Bu Giderlere İlişkin Olarak Da Artış Olması Ya Da Benzeri Yeni Gider Kalemlerinin Oluşması Hallerinde Yükleniciye Bunlara İlişkin Ödeme Yapılamayacağı

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Analizleri Oluşturan Tüm Girdilerin Gösterilmeden Açıklama Yapıldığı İddiası
Mayıs 17, 2021
Aşırı Düşük Teklif Savunmasında İşçilik Ücretlerinin Tevsiki
Mayıs 18, 2021