Tespit Tutanağı Ekinde İmza Sirkülerinin Aslı ve Faaliyet Belgesinin Aslı Gibidir Onaylı Suretinin Bulunması Gerekir