İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Ölümü Halinde

Ağustos 3, 2022
İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı