Genel Ve Özel Aykırılık Hali

Temmuz 14, 2022
Genel Aykırılık Halinde Ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması

Sözleşme Tasarısında Tanımlanan Genel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranı İle Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması

Sözleşme Tasarısında Tanımlanan Genel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranı İle Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması