Teknik Şartnamenin Kendi İçerisinde Ve Diğer İhale Dokümanları İle Uyumsuz Ve Çelişkili Olması Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Hazırlanmasına Etki Edecek Niteliktedir

İdarenin Şartnameleri Düzenlemede Takdir Yetkisi Bulunmaktadır
Eylül 2, 2021
Başvurunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerekmektedir
Eylül 4, 2021