Teklif Dosyasındaki Belgelerin Kanun ve Şartnameye Uymadığı İddiası

İmza Sirkülerindeki Yetki Süresinin Bittiği İddiası
Ekim 20, 2021
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi
Neuroterapi Cihazının UTS Bildiriminin Olup Olmaması Teklif Değerlendirmesini Etkilemez
Ekim 22, 2021