Sunulan Geçici Teminat Mektuplarının Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası