Sunulan Çalışmanın Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Kurumlarca Kabul Edilmiş Ve Yayınlanmış Bir Çalışma Olduğuna İlişkin Tevsik Edici Herhangi Bir Belgenin Teklif Zarfı İçerisinde Sunulmadığı