Şikâyet Dilekçesi Ekinde Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Fotokopi Belge Sunulursa Ne Olur?

Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi
İnternet Sayfası Üzerinden Sorgulanamayan Bilgi Ve Belgelerin Tevsikine İlişkin Olarak Sunulan Belgelerin Usulüne Uygun Olarak Sunulmadığı İddiası
Ağustos 11, 2021
İdare Tarafından Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İsteklilere Gönderilen Ve İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenmiş Teknik Özelliklerin Ve İsteklilere Verilen Analiz Formatlarında Yer Alan Miktarların İsteklilerce Değiştirilemeyeceği
Ağustos 13, 2021