İhale Kapsamında Verilecek Yemeklerin Örnek Menulerinin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Uygun Olarak Hazırlanmadığı İddiası

Ramazan Ayı İçin Hazırlanan Örnek Menüde Yemeklerin İçerik Ve Gramajlarına Yer Verilmemesinin İsteklileri Tekliflerini Hazırlaması Aşamasında Tereddüde Düşüreceği İddiası
Ekim 16, 2021
Yeterlik Bilgileri Tablosunda Başka Yollarla Tamamlanamayacak Bilgi Eksikliği Veya Bilgi Yanlışlığı Olduğu İddiası
Ekim 19, 2021