Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler
TEKLİFİN İDARECE “MAĞAZA LİSTESİ BİLGİ GİRİŞİNDE BULUNULMADIĞI, MAĞAZA SAYISI VE YERLERİ İLE İLGİLİ EVRAK BEYAN ETMEDİĞİ/SUNMADIĞI” NEDENİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI
Nisan 2, 2024
İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
ÖZEL ORTAĞIN STANDART FORM KİK024.2/Y NUMARALI YAPIM İŞLERİ CİRO BİLGİLERİ TABLOSUNU SUNMAMASI
Nisan 4, 2024