Kurul Tarafından İhalenin İptaline, Düzeltici İşlem Belirlenmesine Veya Başvurunun Reddine Karar Verilebileceği, Verilen Nihai Kararların İptali İstemiyle Dava Açılabileceği, Ancak Kararın Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kurul’a Başvuruda Bulunulamayacağı

Genel Gider Olarak Değerlendirilen Poliçelerin Noter Onayı Giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. Maddesi Kapsamında Yüzde 4 Oranındaki Sözleşme Ve Genel Giderler İçerisinde Yer Aldığı
Mayıs 26, 2021
Maliyet Unsurlarında Yapılan Düzenlemelerin Gerçekçi Teklif Maliyetlerinin Belirlenmesini Ve İşin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu
Mayıs 27, 2021