Kamu İhale Kurulu’nca Davacı Şirket Tarafından Sunulan Ürünlerin Teknik Şartnamede Yer Alan Şartları Karşılayıp Karşılamadığına İlişkin İncelemenin, Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olduğu Dikkate Alınarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Yönündeki Yasal Yetki Ve Sorumluluğun Gereği Yapılmak Suretiyle İşlem Tesisi Gerektiği