İstekliye Ait TC Kimlik Numarası – Değerlendirme Dışı Bırakılma