ihale dökümanında iş sağlığı ve güvenliği düzenlemesi

ihale dökümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesi

ihale dokümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesine yer verilmesine rağmen birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması durumu ihalenin iptalini gerektir mi?