İhale Dokümanı Kesinleştikten Sonra İhale Sürecinin Mevcut Doküman Üzerinden Sürdürülmesinin Gerektiği – İhale Danışmanlığı