İade Edilen Geçici Teminat Mektubunun Sınır Değer Hesabına Dahil Edilmesi