İade Edilen Geçici Teminat Mektubunun Sınır Değer Hesabına Dahil Edilmesi

Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri
Aynı IP Adresinden Döküman İndiren Ve E-Teklif Veren İsteklilerin Aynı İhaleye Katılmasının Rekabeti Ve İhale Kararını Etkileyebilecek Davranış Olduğu Yönünde “Kuvvetli Karine” Teşkil Etmesi
Nisan 22, 2021
Sağlık Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atık Kodlarının İstekliler Tarafından Sahip Olunması Gereken Yeterlik Kriteri Belirlenmemiş Olması
Nisan 24, 2021