Genel Gider Olarak Değerlendirilen Poliçelerin Noter Onayı Giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. Maddesi Kapsamında Yüzde 4 Oranındaki Sözleşme Ve Genel Giderler İçerisinde Yer Aldığı

Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu
Mayıs 25, 2021
Kurul Tarafından İhalenin İptaline, Düzeltici İşlem Belirlenmesine Veya Başvurunun Reddine Karar Verilebileceği, Verilen Nihai Kararların İptali İstemiyle Dava Açılabileceği, Ancak Kararın Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kurul’a Başvuruda Bulunulamayacağı
Mayıs 27, 2021