Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapıldığından Kamu Rayiç Fiyatlarından Farklı Olarak Fiyat Teklifi Alarak Açıklama Yapılmasının Uygun Olduğu